W lutym podatnicy mają więcej czasu na wpłatę VAT za styczeń oraz złożenie odpowiedniej deklaracji rozliczeniowej. Przesuwa się też termin wpłaty zaliczki w VAT za I kwartał 2012 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D. Ustawowy termin rozliczeń z fiskusem, tj. 25 lutego, wypada w sobotę, zatem zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej przesuwa się on na najbliższy dzień roboczy, czyli poniedziałek 27 lutego.

Także do poniedziałku podatnicy dokonujący transakcji unijnych mają czas na złożenie informacji podsumowującej o dokonanych w styczniu wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług. Termin ten dotyczy informacji w wersji elektronicznej. Podatnicy stosujący wersję drukowaną mieli czas na jej złożenie do 15 lutego. Nie ma jednak przeszkód, aby podatnik, który w poprzednich miesiącach składał informację pisemną, przesłał informację za styczeń przez internet.

Do poniedziałku 27 lutego podatnicy mają czas na złożenie deklaracji: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

Przemysław Powierza, doradca podatkowy, partner w KZWS-RSM International, tłumaczy, że możliwość składania informacji podsumowujących drogą elektroniczną przewiduje art. 100 ust. 7 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

– Żaden przepis nie uzależnia prawa do składania informacji podsumowujących w formie elektronicznej od wcześniejszego zgłoszenia tego faktu w urzędzie skarbowym – zapewnia Przemysław Powierza.

Zdaniem eksperta analiza obowiązujących regulacji prowadzi do wniosku, że za poszczególne okresy (miesiące lub kwartały) podatnik może składać informację albo w wersji papierowej (wtedy musi zdążyć do 15. dnia kolejnego okresu), albo w elektronicznej (wtedy korzysta z przywileju dłuższego terminu – do 25. dnia kolejnego okresu). Należy jednak pamiętać, że złożenie informacji drogą elektroniczną wymaga użycia systemu e-Deklaracje i posiadania upoważnienia ZAS-E lub UPL-1, czyli nie tyle zgłoszenia składania danego typu deklaracji drogą elektroniczną, ile zgłoszenia korzystania z tego systemu.