Środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych zwolnione są z podatku od środków transportowych. MF wyjaśniło, że kwalifikowanie pojazdu jako specjalnego, będące podstawą dla zastosowania zwolnienia na podstawie przepisów podatkowych, dokonuje się na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym. Wynika z nich, że rodzaj pojazdu jest uwidoczniony w dowodzie rejestracyjnym. W konsekwencji, jeżeli wpis w dowodzie klasyfikuje środek transportowy jako pojazd specjalny, to jest on zwolniony z podatku. W ocenie MF organ podatkowy zobowiązany jest respektować ustalenia zawarte w dowodzie rejestracyjnym, który jest dokumentem urzędowym.

Nie można jednak wykluczyć, że w incydentalnych przypadkach sposób sklasyfikowania pojazdu w dowodzie rejestracyjnym może nie odpowiadać stanowi faktycznemu. W takim wypadku moc dowodowa dokumentu urzędowego może być obalona w postępowaniu prowadzonym przez organ podatkowy.

Środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz używane do celów specjalnych zwolnione są z podatku od środków transportowych