Oznacza to, że importer będzie musiał zapłacić brakującą kwotę cła, VAT i niekiedy akcyzy, a także odsetki. Wyjątkiem jest sytuacja wskazana w art. 65 ust. 5 ustawy z 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz.U. nr 68, poz. 622 z późn. zm.)

Wniosek o zaniechanie poboru odsetek w trakcie postępowania odwoławczego od decyzji o wstecznym zaksięgowaniu długu celnego importer może złożyć na podstawie art. 23 par. 6 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji( Dz. z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 ) Taki wniosek składa się do dyrektora izby celnej, do którego zostało złożone odwołanie od decyzji zobowiązującej do zapłaty brakującej kwoty długu celnego.

– Zarówno odwołanie, jak i wniosek rozpatrzy dyrektor izby celnej – tłumaczy Dominik Staniszewski, ekspert zespołu ds. ceł i podatków kancelarii Olszewski Tokarski i Wspólnicy.

Jeżeli dyrektor izby celnej odmówi zaniechania poboru, importer będzie mógł złożyć zażalenie, ale tylko do tego samego dyrektora.