Korzystne rozstrzygnięcie NSA w sprawie tzw. prawa pomocy polega na uwzględnieniu zażalenia na odmowę przyznania tego prawa przez sąd I instancji (wojewódzki sąd administracyjny). Może to przybrać formę bezpośredniego przyznania prawa pomocy lub przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji z określonymi wytycznymi.

Odsetek podatników, którzy otrzymują takie prawo, (przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym) jest stały na przestrzeni ostatnich lat (ok. 10 proc.). Widać, że składy orzekające skrupulatnie badają sytuację podatnika i żądają dużej ilości dokumentów potwierdzających jego stan finansowy i spełnienie określonych warunków.

Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje albo zwolnienie z opłat, albo ustanowienie pełnomocnika.