Ponadto kosztem nie będą składki płacone z tytułu umów ubezpieczenia na życie dla członków rodzin pracownika. Nie są oni bowiem pracownikami spółki, a zatem wydatków poniesionych z tego tytułu nie można traktować jako kosztów pracowniczych. Przedmiotowe wydatki na rzecz członków rodzin pracowników nie przekładają się na przychody z działalności i nie pozostają w związku z prowadzoną spółką.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 stycznia 2012 r. (nr IPPB1/415-920/11-5/EC).