Pracodawca wypełniając PIT-11 lub PIT-40, wpisuje NIP lub PESEL pracownika. Numer zależy od formy zatrudnienia podwładnego.
Zmiany w identyfikacji podatników i płatników wprowadzone od września 2011 r. i stycznia 2012 r. mają upraszczać kontakt z administracją. Jednak pracodawcy, wystawiając za ubiegły rok PIT-11 (informacja o uzyskanych w danym roku dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy) i PIT-40 (roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika) będą musieli uważać na formę zatrudnienia pracownika.
– W tych drukach trzeba wpisać albo NIP, albo PESEL – wskazuje Ewelina Lelito, ekspert podatkowy.
Dla większości pracowników identyfikatorem podatkowym jest PESEL. Zdarza się jednak, że dana osoba jest jednocześnie pracownikiem i przedsiębiorcą.
– W takiej sytuacji w PIT-11 i PIT-40 powinien być wpisany NIP, jako jej identyfikator podatkowy. Problemy pojawiają się wówczas, gdy pracodawca nie wie, którzy pracownicy mają własne firmy – ostrzega Ewelina Lelito.
Od razu zastrzega, że bez względu na te trudności pracodawca nie jest zwolniony z obowiązku podania właściwego identyfikatora podatkowego pracownika. Jeżeli nie ma pewności, czy wpisać NIP czy PESEL, może zwrócić się do pracownika, aby określił swój status ewidencyjny. Takie uprawnienia przysługują mu na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681 z późn. zm.). Z przepisu tego wynika, że w związku z pełnieniem funkcji płatnika pracodawca ma obowiązek podawać organom podatkowym, na dokumentach dotyczących wykonywania zobowiązań podatkowych, identyfikator podatkowy pracowników. Aby to zrealizować, może zażądać od nich wskazania, np. w formie pisemnego oświadczenia, jakim identyfikatorem się posługują.

96 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

– Pracownicy mają obowiązek spełnić to żądanie. W przeciwnym razie narażają się na odpowiedzialność karną skarbową – stwierdza Ewelina Lelito.
Przypomnijmy, że w związku z wejściem w życie 1 września 2011 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz innych ustaw, identyfikatorem podatkowym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz niezarejestrowanych jako podatnicy VAT został PESEL (zniesiono obowiązek posiadania i posługiwania się NIP dla tych podatników).