W przypadku zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie aktu notarialnego za koszty trzeba uznać cenę z aktu, a nie cenę rynkową – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Skarżący nabył w 2007 roku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W akcie notarialnym określono cenę w wysokości 70 tys. zł. Na zakup mieszkania skarżący wraz z małżonką, zaciągnęli kredyt w wysokości 85 tys. zł. Z kolei dla określenia prawidłowej wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych organ podatkowy ustalił cenę rynkową prawa do lokalu w kwocie 100 tys. zł.
Podatnik może zostać wezwany do podwyższenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej, jeżeli wartość określona przez niego według oceny organu podatkowego nie odpowiada wartości rynkowej.
W grudniu 2010 roku prawo do lokalu zostało sprzedane za 214 tys. zł. Problemem było jednak ustalenie kosztów uzyskania przychodów. Zdaniem skarżących kosztem będą odsetki od kredytu na zakup prawa do lokalu, a także cena rynkowa ustalona przez organ podatkowy, czyli 100 tys. zł.
Zdaniem sądu bez poniesienia kosztów związanych z kredytem nie doszłoby do nabycia prawa do lokalu. Dlatego odsetki od kredytu spłacone do dnia sprzedaży prawa do lokalu można zaliczyć do kosztów podatkowych. Sąd nie zgodził się jednak na zaliczenie do kosztów 100 tys. zł. W ocenie WSA skarżący mogą zaliczyć jedynie wartość prawa do lokalu określoną w akcie notarialnym. Wartości nabytego prawa do lokalu została podwyższona do wartości rynkowej jedynie w celu określenia prawidłowej wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych.
Wyrok jest nieprawomocny.
Wyrok WSA w Łodzi z 11 stycznia 2012 r., sygn. akt I SA/Łd 1477/11