Odzyskany VAT w związku z zakupem materiałów budowlanych przeznaczonych na inwestycję mieszkaniową jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego.
System zwrotu VAT na materiały budowlane pozwala odzyskać osobom fizycznym część wydatków na budowę własnego domu lub remont lokalu. Składając wniosek w I kwartale tego roku, można odzyskać do 34 044 zł w związku z budową i do 14 590 zł – w przypadku remontu.
W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) i zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania jest to świadczenie pieniężne stanowiące przychód. Został on jednak zwolniony z podatku.