Od 1 stycznia 2013 r. faktury papierowe i elektroniczne powinny być przesyłane według takich samych zasad. Nad zmianą przepisów, która to umożliwi, pracuje już resort finansów.
W pierwszym kwartale tego roku Ministerstwo Finansów ma przedstawić projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń, które w pełni dostosują polskie przepisy do wspólnotowych w zakresie fakturowania elektronicznego. O pracach nad polskimi regulacjami poinformował Tomasz Tratkiewicz, dyrektor departamentu VAT w Ministerstwie Finansów.
Jedna ze zmian ma dotyczyć autentyczności pochodzenia i integralności treści. Takie wymogi muszą obecnie spełnić podatnicy VAT, którzy przesyłają faktury elektroniczne. W praktyce chodzi o to, aby była pewność, kto jest autorem faktury i aby nie została ona zmieniona w trakcie przesyłania dokumentu do kontrahenta. Dyrektywa UE określa przykładowe dwa sposoby, zgodnie z którymi autentyczność pochodzenia i integralność treści są zachowane. Pierwszy to podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem, a drugi to elektroniczna wymiana danych EDI. Ernest Frankowski, doradca podatkowy z Deloitte, zwraca uwagę, że dyrektywa pozwala spełnić te wymogi za pomocą dowolnych kontroli biznesowych. Polska wdrożyła więc część dyrektywy w rozporządzeniu ministra finansów z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. nr 249, poz. 1661).

Podatnicy mogą przesyłać faktury drogą elektroniczną w dowolny sposób, pod warunkiem że zapewniają autentyczność pochodzenia i integralność treści

Tomasz Tratkiewicz poinformował, że po zmianach, nad którymi obecnie pracuje resort, przepisy dotyczące faktur elektronicznych i papierowych mają być jednakowe. Oznacza to, że w przypadku faktur papierowych podatnicy również będą musieli zachować autentyczność pochodzenia i integralność treści. W praktyce chodzi o wypracowanie procedur biznesowych. W dyrektywie nie chodzi o to, aby przedstawić katalog metod, które potwierdzą autentyczność i integralność. Jak tłumaczył Tomasz Tratkiewicz, potrzebne jest wypracowanie audytu biznesowego, a więc ustalenie norm postępowania przez kontrahentów, które będą gwarantowały spełnienie wymogów dotyczących przesyłania e-faktur.
Przypomnijmy, że obowiązek dostosowania przepisów krajowych do 31 grudnia 2012 r. nakłada na państwa członkowskie dyrektywa 2010/45/UE z 13 lipca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 112.