Firma, która kupuje innowacyjną wiedzę, może skorzystać z ulgi na nowe technologie.
Ponieważ ulga na nowe technologie dotyczy wartości niematerialnych i prawnych, może z niej skorzystać przedsiębiorca, który kupi innowacyjną wiedzę. Nie odliczy jednak jej od podatku firma nabywająca urządzenia, w których to innowacyjne rozwiązanie zastosowano – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Sąd uzasadniał, że art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) przewiduje możliwość odliczenia od dochodu wiedzy technologicznej w postaci wartości niematerialnych i prawnych. Skarżąca spółka nie może więc odliczyć wydatków na nabycie urządzeń kasowych, w których zastosowano innowacyjne rozwiązanie. Urządzenia są bowiem środkami trwałymi spółki, czego skarżąca nie kwestionuje.