W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2012 r. ustawy z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r. nr 232, poz. 1378), zmianie uległy m.in. przepisy dotyczące wydawania interpretacji ogólnych przez ministra finansów.

– W art. 9 tej ustawy dokonano rozszerzenia treści i zakresu art. 14a Ordynacji podatkowej przez umożliwienie podatnikom i innym podmiotom prawa wnioskowania do ministra finansów o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej – wyjaśnia Grzegorz Grochowina, ekspert podatkowy w KPMG.

Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej powinien zawierać uzasadnienie konieczności wydania interpretacji ogólnej, w szczególności:

● przedstawienie zagadnienia oraz wskazanie przepisów prawa podatkowego wymagających wydania interpretacji ogólnej;

● wskazanie niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w określonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych, oraz w takich samych stanach prawnych.

Piotr Chmieliński, radca prawny, doradca podatkowy, menedżer w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, tłumaczy, że minister wyda interpretację, jeżeli podatnik wskaże we wniosku na rozbieżności interpretacyjne z podaniem konkretnych rozbieżnych pism wydanych przez organy podatkowe, np. interpretacji, a ponadto w opisanym stanie faktycznym lub przyszłym nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrolne albo nie zostało wniesione odwołanie od decyzji lub zażalenie od postanowienia.

– W przypadku gdy przesłanki te nie będą spełnione, minister pozostawi wniosek bez rozpoznania – ostrzega Piotr Chmieliński.

Rozpatrywaniem wniosków o wydanie interpretacji ogólnej zajmuje się jedna z pięciu izb skarbowych. Właściwość izb została podzielona ze względu na tematykę wniosku.

Postanowienia o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnej będą wydawać jako organy pierwszej instancji: dyrektor izby Skarbowej w Bydgoszczy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych; dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, akcyzy i podatku ekologicznego; dyrektor Izby Skarbowej w poznaniu w zakresie podatku od towarów i usług; dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn i Ordynacji podatkowej. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zajmie się pozostałymi wnioskami.