W rozliczeniu VAT podatnicy chcą interpretacji m.in. w zakresie opodatkowania usług polegających na przeprowadzaniu badań psychologicznych kierowców, stawki na sprzedaż komputerów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla szkół czy opodatkowania usług świadczonych w ramach procesu likwidacji szkód. W zakresie akcyzy podatnicy oczekują od ministra wyjaśnień dotyczących np. zwolnień dla wyrobów węglowych zużywanych przez zakłady energochłonne.

Z kolei w podatku dochodowym wnioskodawcy chcieliby poznać stanowisko ministra w zakresie zwolnień z opodatkowania wynagrodzenia pracowników i innych osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych realizujących projekty badawczo-rozwojowe oraz ulgi meldunkowej przy zbyciu nieruchomości.

Złożone druki ORD-OG zawierają liczne braki formalne. Najczęstsze błędy to brak: wskazania niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w decyzjach, postanowieniach i interpretacjach indywidualnych; jednoznacznego wskazania istoty zagadnienia oraz wskazania przepisów wymagających wydania interpretacji ogólnej; wskazania, na czym polega identyczność stanów faktycznych w powołanych przez wnioskodawcę rozstrzygnięciach; wskazania, na czym polwega niejednolite stosowanie powołanego we wniosku przepisu w wymienionych rozstrzygnięciach.

Wnioski w indywidualnych sprawach są też błędnie składane na formularzu ORD-OG (zamiast ORD-IN). Inne braki to np. niepełne dane identyfikacyjne wnioskodawcy, brak pełnomocnictwa czy opłaty za wniosek.

W każdym przypadku pomyłki lub braków formalnych wnioskodawcy są wzywani do ich usunięcia. W efekcie na razie żaden z wniosków nie został przekazany do Ministerstwa Finansów.