Od 1 stycznia do 16 marca 2012 r. do biur Krajowej Informacji Podatkowej wpłynęło 56 wniosków o wydanie interpretacji ogólnej ORD-OG. Prośby podatników dotyczą każdego podatku.
W rozliczeniu VAT podatnicy chcą interpretacji m.in. w zakresie opodatkowania usług polegających na przeprowadzaniu badań psychologicznych kierowców, stawki na sprzedaż komputerów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla szkół czy opodatkowania usług świadczonych w ramach procesu likwidacji szkód. W zakresie akcyzy podatnicy oczekują od ministra wyjaśnień dotyczących np. zwolnień dla wyrobów węglowych zużywanych przez zakłady energochłonne.
Z kolei w podatku dochodowym wnioskodawcy chcieliby poznać stanowisko ministra w zakresie zwolnień z opodatkowania wynagrodzenia pracowników i innych osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych realizujących projekty badawczo-rozwojowe oraz ulgi meldunkowej przy zbyciu nieruchomości.