Od 1 stycznia do 16 marca 2012 r. do biur Krajowej Informacji Podatkowej wpłynęło 56 wniosków o wydanie interpretacji ogólnej ORD-OG. Prośby podatników dotyczą każdego podatku.
W rozliczeniu VAT podatnicy chcą interpretacji m.in. w zakresie opodatkowania usług polegających na przeprowadzaniu badań psychologicznych kierowców, stawki na sprzedaż komputerów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla szkół czy opodatkowania usług świadczonych w ramach procesu likwidacji szkód. W zakresie akcyzy podatnicy oczekują od ministra wyjaśnień dotyczących np. zwolnień dla wyrobów węglowych zużywanych przez zakłady energochłonne.
Z kolei w podatku dochodowym wnioskodawcy chcieliby poznać stanowisko ministra w zakresie zwolnień z opodatkowania wynagrodzenia pracowników i innych osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych realizujących projekty badawczo-rozwojowe oraz ulgi meldunkowej przy zbyciu nieruchomości.
Złożone druki ORD-OG zawierają liczne braki formalne. Najczęstsze błędy to brak: wskazania niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w decyzjach, postanowieniach i interpretacjach indywidualnych; jednoznacznego wskazania istoty zagadnienia oraz wskazania przepisów wymagających wydania interpretacji ogólnej; wskazania, na czym polega identyczność stanów faktycznych w powołanych przez wnioskodawcę rozstrzygnięciach; wskazania, na czym polwega niejednolite stosowanie powołanego we wniosku przepisu w wymienionych rozstrzygnięciach.
Wnioski w indywidualnych sprawach są też błędnie składane na formularzu ORD-OG (zamiast ORD-IN). Inne braki to np. niepełne dane identyfikacyjne wnioskodawcy, brak pełnomocnictwa czy opłaty za wniosek.
W każdym przypadku pomyłki lub braków formalnych wnioskodawcy są wzywani do ich usunięcia. W efekcie na razie żaden z wniosków nie został przekazany do Ministerstwa Finansów.