W związku tym sam fakt posiadania po 1 stycznia 2012 r. zapasów wyrobów węglowych nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego, poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 79). Oznacza to, że posiadanie np. przez wspólnoty mieszkaniowe wyrobów węglowych nie spowoduje, że staną się one z 2 stycznia 2012 r. podatnikami akcyzy.

MF wyjaśniło też, że w sytuacji gdy podmiot niepodlegający żadnym zwolnieniom z akcyzy, posiadający zapasy wyrobów węglowych nabyte przed 2 stycznia 2012 r., zużyje je po tej dacie na cele opałowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, będzie podlegał opodatkowaniu z tytułu użycia tych wyrobów na potrzeby firmy. Obowiązek podatkowy będzie powstawał systematycznie w miarę zużywania wyrobów węglowych, a podmiot będzie musiał składać deklaracje akcyzowe. Jednak ten sam podmiot, nabywając wyroby węglowe po 1 stycznia 2012 r., nie będzie już obowiązany dokonać rozliczenia akcyzy związanej z nabywanymi wyrobami, gdyż podatnikiem będzie podmiot sprzedający te wyroby.

Resort wskazał, że podmioty zużywające wyroby węglowe do celów uprawniających do zwolnienia będą z niego korzystały. Z kolei użycie wyrobów węglowych w kotłowni wspólnoty mieszkaniowej rozumianej jako ogół właścicieli lokali (gospodarstw domowych) wchodzących w skład określonej nieruchomości będzie zwolnione na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, tzn. jak dla gospodarstw domowych.