Podatnicy będą mieli wyższy limit, gdy złożą wnioski o zwrot VAT w I kwartale 2012 r.
Ostatnio ogłoszona cena 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłaszana przez prezesa GUS, a dotycząca III kwartału tego roku, znowu poszła w górę i wyniosła 3988 zł. Dzięki temu wzrosną limity zwrotu części VAT na materiały budowlane, który przysługuje osobom fizycznym w związku z budową lub remontem domów i mieszkań.
Dla osób zamierzających składać wnioski o zwrot części VAT na materiały budowlane oznacza to, że będą mogły odzyskać maksymalnie: 34 044 zł – gdy zwrot dotyczy budowy i 14 590 zł – gdy zwrot dotyczy remontu.
Obecnie limit zwrotu dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę wynosi 32 601 zł, natomiast dla remontów – 13 972 zł.
Wzrost, szczególnie w przypadku budowy, jest zatem znaczny.
Istotne jest, że nowe limity będą miały zastosowanie dopiero do wniosków składanych w pierwszym kwartale nowego roku, tj. w okresie styczeń – marzec 2012 roku.
Grażyna Nelip, doradca podatkowy w Tax-Net wyjaśnia, że podatnicy obliczając przysługujący im limit na dzień składania wniosku o zwrot VAT (VZM-1) uwzględniają cenę ostatnio ogłoszoną przed kwartałem jego złożenia.
– W konsekwencji podatników składających wnioski o zwrot w ostatnim kwartale tego roku obowiązują limity obliczone na podstawie ceny za II kwartał, czyli 3819 zł, która ogłoszona została w III kwartale 2011 r. – wyjaśnia Grażyna Nelip.
Natomiast wyższa cena za III kwartał, ogłoszona w IV kwartale 2011 roku, obowiązywać będzie osoby składające wnioski dopiero od 1 stycznia 2012 r.

3988 zł wynosi ogłoszona cena 1 mkw. mieszkania za III kwartał tego roku

Limity zwrotu dotyczą okresów pięcioletnich. Są one liczone od daty złożenia pierwszego wniosku, stąd dla poszczególnych wnioskodawców mogą się zaczynać i kończyć w innym terminie. Wynika to różnych dat złożenia wniosku. Niezależnie od daty złożenia pierwszego wniosku, pięcioletnie limity kwoty zwrotu ulegają podwyższeniu wraz ze wzrostem ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego przyjmowanej do obliczenia kwoty zwrotu. Trzeba też pamiętać, że o ile obowiązuje limit pięcioletni, to wniosek może być składany nie częściej niż raz w roku podatkowym.
Cena 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłaszana jest cztery razy w roku przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym GUS po zakończeniu kwartału, którego dotyczy.