Akcesja Rosji do Światowej Organizacji Handlu zapewni większą stabilność polskich firm.
Powołana przez Światową Organizację Handlu (WTO) grupa robocza ds. akcesji Rosji zaakceptowała warunki jej przystąpienia do WTO. Dla zakończenia procesu niezbędna jest jeszcze ratyfikacja umowy stowarzyszeniowej przez Komitet Ministrów WTO i Rosję. Zdaniem ekspertów przystąpienie Rosji do Światowej Organizacji Handlu wywoła skutki dla naszych przedsiębiorców. Rosja, będąca jednym z głównych partnerów handlowych Polski, przystępując do WTO zobowiąże się do przestrzegania wielu postanowień uzgodnionych w toku negocjacji akcesyjnych.
– Rosja zgodziła się m.in. na znaczną redukcję stawek celnych w imporcie. Obniżone będą stawki cła na produkty mleczarskie (z 19,8 proc. na 14,9 proc.), nasiona roślin oleistych (z 15,1 proc. na 10 proc.), a także na papier (z 13,4 proc. na 8 proc.). Ustanowione zostaną kontyngenty np. na produkty mięsne – tłumaczy Krzysztof Stefanowicz, dyrektor w KPMG.
Produkty importowane w ramach kontyngentów zostaną objęte zredukowaną stawką cła, np. wołowina będzie obciążona cłem 15-proc. w stosunku do 55 proc. stawki celnej podstawowej, a część produktów drobiowych odpowiednio 25 proc. i 80 proc.
Obniżenie stawek celnych obejmie również wywóz towarów z Rosji, np. w ramach negocjacji udało się osiągnąć porozumienie dotyczące obniżenia cła eksportowego na drewno.
Krzysztof Stefanowicz zwraca też uwagę, że dodatkowo po przyjęciu do WTO Rosja nie będzie mogła wprowadzać ograniczeń w imporcie, ceł antydumpingowych lub innych środków ochrony rynku, w sposób niezgodny z zasadami określonymi w ramach WTO.