Powołana przez Światową Organizację Handlu (WTO) grupa robocza ds. akcesji Rosji zaakceptowała warunki jej przystąpienia do WTO. Dla zakończenia procesu niezbędna jest jeszcze ratyfikacja umowy stowarzyszeniowej przez Komitet Ministrów WTO i Rosję. Zdaniem ekspertów przystąpienie Rosji do Światowej Organizacji Handlu wywoła skutki dla naszych przedsiębiorców. Rosja, będąca jednym z głównych partnerów handlowych Polski, przystępując do WTO zobowiąże się do przestrzegania wielu postanowień uzgodnionych w toku negocjacji akcesyjnych.

– Rosja zgodziła się m.in. na znaczną redukcję stawek celnych w imporcie. Obniżone będą stawki cła na produkty mleczarskie (z 19,8 proc. na 14,9 proc.), nasiona roślin oleistych (z 15,1 proc. na 10 proc.), a także na papier (z 13,4 proc. na 8 proc.). Ustanowione zostaną kontyngenty np. na produkty mięsne – tłumaczy Krzysztof Stefanowicz, dyrektor w KPMG.

Produkty importowane w ramach kontyngentów zostaną objęte zredukowaną stawką cła, np. wołowina będzie obciążona cłem 15-proc. w stosunku do 55 proc. stawki celnej podstawowej, a część produktów drobiowych odpowiednio 25 proc. i 80 proc.

Obniżenie stawek celnych obejmie również wywóz towarów z Rosji, np. w ramach negocjacji udało się osiągnąć porozumienie dotyczące obniżenia cła eksportowego na drewno.

Krzysztof Stefanowicz zwraca też uwagę, że dodatkowo po przyjęciu do WTO Rosja nie będzie mogła wprowadzać ograniczeń w imporcie, ceł antydumpingowych lub innych środków ochrony rynku, w sposób niezgodny z zasadami określonymi w ramach WTO.