Zniesienie ograniczeń ilościowych w przywozie paliwa skutkowałoby nadużyciami związanymi z przywozem do Polski nieopodatkowanego paliwa i późniejszą jego sprzedażą.
Dopuszczalny limit paliwa przywożonego do Polski spoza Unii Europejskiej w baku samochodu bez VAT i akcyzy został ustalony na poziomie 600 litrów (do końca listopada 2008 r. było to 200 litrów). Wiele samochodów ciężarowych wyposażonych jest w baki o większej pojemności. Jak wynika z interpelacji poselskiej (nr 17378/10) obecny limit, ograniczający ilość paliwa, jaka może być nabyta taniej niż w Polsce, jest niekorzystny dla firm transportowych. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację wyjaśniło, że obowiązujący limit dla przywozu paliwa z krajów trzecich w standardowym zbiorniku (baku) handlowego pojazdu samochodowego (innego niż handlowy pojazd samochodowy do przewozu więcej niż 9 osób włącznie z kierowcą) został wprowadzony w związku z wymogami Dyrektywy 2007/74/WE.
Ustalając limit zwolnienia, resort brał pod uwagę założenia budżetu oraz przeciwstawne stanowiska firm przewozowych i właścicieli stacji paliw. Ministerstwo Finansów nie przewiduje możliwości zniesienia obowiązujących ograniczeń. Szacując w roku 2008 zwiększenie limitu zwolnionego paliwa o 400 l, oparto się na danych z lat poprzednich dotyczących liczby pojazdów wjeżdżających do kraju z państw trzecich (Rosja, Białoruś, Ukraina) oraz z Litwy. Oszacowano wówczas, że zwiększenie z 200 l do 600 l ilości zwolnionego paliwa może powodować zmniejszenie dochodów z tytułu podatków granicznych oraz opłaty paliwowej o ok. 0,46 mld zł rocznie, przy założeniu, że natężenie transportu nie ulegnie istotnym zmianom.
Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę, że na wielkość dochodów z tytułu importu paliwa wwożonego do Polski w bakach pojazdów przekraczających wschodnią granicę kraju istotny wpływ ma fakt, że kierowcy tych pojazdów wybierają trasy najbardziej dla nich opłacalne. Z tego względu najczęściej użytkowana jest trasa przez terytorium Litwy, gdzie nie obowiązują limity ilościowe przywozu paliw zwolnionych od akcyzy w standardowych zbiornikach pojazdów samochodowych.
600 l paliwa można przewieźć w baku samochodu bez VAT i akcyzy