Do postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta w 2011 roku przyjęto 1291 osób (w 2010 roku – 1137 osób). Profesor Gertruda Świderska, przewodnicząca komisji egzaminacyjnej w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta twierdzi, że proces ubiegania się o tytuł biegłego rewidenta, trwa zwykle 3,5 – 4 lata.
Składają się na to: roczna praktyka w rachunkowości, 2-letnia aplikacja w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, 10 egzaminów pisemnych oraz egzamin dyplomowy.
– W ostatnich kilku latach corocznie ok. 1 tys. osób rozpoczynało postępowanie kwalifikacyjne, natomiast 300 – 350 osób z każdego naboru zostało wpisanych do rejestru biegłych rewidentów – podkreśla nasza rozmówczyni.