"23 listopada br. Komitet Stałych Przedstawicieli (COREPER) zatwierdził ostateczny kompromis w zakresie zmiany dyrektywy w sprawie rocznych sprawozdań finansowych (78/660/EWG), dzięki której niektóre rodzaje spółek, tzw. mikropodmioty, zostaną zwolnione z części obowiązków dotyczących rocznej sprawozdawczości finansowej" - poinformowało biuro prasowe MF.

W komunikacie wskazano, że zgodnie z porozumieniem między Radą a Parlamentem Europejskim, po zakończeniu wszystkich czynności proceduralnych, w tym głosowania PE na sesji plenarnej, projekt dotyczący rachunkowości mikropodmiotów będzie przyjęty w drugim czytaniu w Radzie i PE.

Według resortu finansów osiągnięty kompromis dotyczy uproszczeń w sprawozdawczości finansowej mikropodmiotów i powinien przyczynić się do znacznego zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla takich spółek.

"Finalizacja trwającego od 2009 r. procesu legislacyjnego nad wspomnianym projektem jest spełnieniem postulatu Rady Europejskiej (...) dotyczącego jak najszybszego zakończenia prac w tym zakresie, w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla najmniejszych podmiotów" - napisano w komunikacie.

MF wyjaśnia, że projekt dotyczący mikropodmiotów jest pierwszym elementem działań na rzecz uproszczeń zainicjowanych przez KE, które będą kontynuowane przez prezydencję polską w ramach rozpoczynających się w grudniu br. prac nad kompleksową rewizją dyrektyw ws. rachunkowości.