Jeżeli w głosowaniu pracownicy wyrażą zgodę na zmianę dotychczasowych zasad (dzisiaj mają być opublikowane wyniki referendum), to może się rozpocząć wypłata jednorazowych kwot w zamian za ekwiwalent. Jednorazowa wypłata będzie jednak częściowo opodatkowana.

Jacek Obidowski, radca prawny, doradca podatkowy z kancelarii Grzybkowski & Guzek w Poznaniu, zwraca uwagę, że obecnie zarówno świadczenia na rzecz byłych pracowników w formie deputatów węglowych, jak i ekwiwalentów za te świadczenia są objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są świadczenia otrzymywane przez emerytów i rencistów od zakładów pracy z tytułu poprzednio łączącego ich stosunku służbowego, stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Takie zwolnienie dotyczy wszelkiego rodzaju świadczeń, tj. rzeczowych lub pieniężnych.

1900 zł tyle rocznie otrzymuje emeryt lub rencista jako ekwiwalent za deputat wynoszący 2,5 tony węgla

– Podobne zwolnienie obejmie również proponowaną przez KGHM jednorazową wypłatę. Wysokość zwolnienia takiego świadczenia pieniężnego jest limitowana roczną kwotą 2280 zł. W związku z tym wypłata ponad tę kwotę opodatkowana będzie zryczałtowanym 10-proc. PIT – mówi ekspert.

Warto również pamiętać, że zwolnienie podatkowe świadczeń o charakterze rzeczowym nie jest limitowane. Zdaniem naszego rozmówcy od uzyskanego świadczenia nie będą odprowadzone składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

– Okoliczność, że ewentualną wypłatę, uzyska były pracownik, nie jest tytułem ubezpieczenia. Wysokość tej wypłaty nie ma w tym zakresie żadnego znaczenia – mówi Jacek Obidowski.

Od podatku dochodowego od osób fizycznych wolne są również inne świadczenia na rzecz pracowników emerytów i rencistów lub członków ich rodzin. Dotyczy to np. zapomóg otrzymywanych w przypadku np. klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby, pożaru (art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy) oraz świadczeń rzeczowych (w naturze) lub ekwiwalentów pieniężnych za te świadczenia przysługujące członkom rodzin zmarłych pracowników, emerytów i rencistów (art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy). Zwolnienie tych świadczeń jest również limitowane do wysokości 2280 zł.