Przedsiębiorcy mogą zdecydować, że w okresie zimowym nie będą używali niektórych pojazdów i pozostawią je na dłuższy okres w garażu albo odstawią je do serwisowania. Czy wtedy mogą kontynuować ich amortyzację?

Jak przypomina Piotr Kościańczuk, dyrektor w Kancelarii Skłodowscy, amortyzacji podlegają składniki majątku, które są własnością podatnika, są kompletne i zdatne do użytku, ich przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok i są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z działalnością.

Wynikałoby z tego więc, że nieużywanie środka trwałego przez okres dłuższy niż miesiąc powinno być związane z zaniechaniem amortyzacji. Jednak ogólna zasada rozliczenia kosztów mówi, że do kosztów zalicza się wszelkie wydatki związane z przychodami lub zmierzające do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu.

– Może się więc zdarzyć, że amortyzacja pojazdu, który podlega generalnemu remontowi albo też jest ze względu na jego specyficzny charakter używany bardzo sporadycznie, będzie mogła być uznana za koszt podatkowy. Nie będzie natomiast kosztem amortyzacja urządzeń, które straciły dla podatnika przydatność w sposób trwały – dodaje Piotr Kościańczuk.

Wydatków na zakup środków trwałych, których cena zakupu przekracza 3,5 tys. zł, nie można rozliczyć bezpośrednio w kosztach. Rozlicza się je stopniowo przez amortyzację, w miarę zużywania się danego środka, aż do całkowitego odliczenia wydatku lub sprzedaży środka

Zwrócić trzeba również uwagę na korzystne orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 października 2011 r. (sygn. akt II FSK 725/10). Według sądu z tego, że podatnik nie używa danego środka trwałego, nie wynika, że zaprzestał on działalności, w której dany środek trwały był wykorzystywany. A dopiero zaprzestanie działalności pozbawia amortyzacji.