Nowe przepisy zwolnią z publikacji w Monitorze Polskim B dopiero sprawozdania finansowe składane za 2012 rok.
Ustawa z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców została podpisana przez prezydenta i czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Przewiduje ona zmianę w ustawie o rachunkowości, która wyeliminuje obowiązek ogłaszania sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B dla podmiotów składających swoje sprawozdania finansowe w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Jacek Mateja, partner w dziale Audytu Deloitte, wyjaśnia, że art. 29 tej ustawy określa moment wejścia w życie zmienionych regulacji na 1 stycznia 2013 r. Będzie on dniem, od którego obowiązek publikacji będzie zniesiony.
– Oznacza to, że przedsiębiorcy składający swoje sprawozdania w KRS nie będę musieli publikować swoich sprawozdań już za rok 2012 – twierdzi nasz rozmówca.
Nie dotyczy to podmiotów, które nie złożyły swoich sprawozdań za lata wcześniejsze, tj. do roku 2011 włącznie.
Jacek Mateja podkreśla, że po wejściu w życie nowych przepisów przedsiębiorcy będą musieli wypełnić zaległy obowiązek publikacji sprawozdań finansowych za lata do 2011 włącznie.