W ramach kredytu konsumenckiego możliwe jest korzystanie z tzw. kredytu darmowego. Zasady korzystania z tej opcji ulegną zmianie od 18 grudnia 2011 r., kiedy wejdą w życie przepisy nowej ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. nr 126, poz. 715 z późn. zm.). Pozostaną one jednak bez wpływu na skutki podatkowe związane z kredytem darmowym.
Z obowiązującej jeszcze ustawy z 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. nr 100, poz. 1081 z późn. zm.) wynika, że w przypadku gdy umowa o taki kredyt nie zawiera elementów wymaganych przez ustawę, kredytobiorca (konsument) może ją przekształcić w kredyt darmowy.
– Oznacza to, że spłaci tylko kwotę udzielonego kredytu oraz uiści inne opłaty nienależne kredytodawcy (np. ubezpieczenie kredytu). Nie zapłaci jednak m.in. odsetek należnych kredytodawcy – mówi Adam Rakowski, koordynator ds. bankowości korporacyjnej z Kancelarii Olaf Getting.
Nowa ustawa znacznie ograniczy możliwość korzystania z tej opcji. Będzie ona zarezerwowana tylko dla kredytów zabezpieczonych hipoteką. Poza tym konsument spłaci kredyt bez odsetek oraz innych kosztów tylko za okres 4 lat wstecz od daty złożenia oświadczenia o skorzystaniu z opcji.

255 550 zł wynosi maksymalna wysokość kredytu konsumenckiego

– W zależności od treści umowy będzie można np. obniżyć spłatę kapitału o już zapłacone odsetki. Jednak nowa ustawa będzie mniej korzystna dla konsumenta, który dopatrzył się naruszenia przepisów przez kredytodawcę – podsumowuje Adam Rakowski.
W praktyce gospodarczej przedsiębiorcy mogą zawierać umowy kredytu konsumenckiego, a uzyskane środki przeznaczać na finansowanie własnej działalności (zob. interpretacje podatkowe nr ILPB1/415-126/10-4/AG i IBPBI/1/415-1206/10/WRz).
Zdaniem Jacka Obidowskiego, radcy prawnego, doradcy podatkowego z kancelarii Grzybkowski & Guzek w Poznaniu, skorzystanie z opcji darmowego kredytu pozostaje bez wpływu na rozliczenia podatkowe. W szczególności nie oznacza powstania nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Gdyby jednak przedsiębiorca zaliczał zapłacone odsetki od kredytu konsumenckiego do kosztów uzyskania przychodów, to w wyniku obniżenia spłaty kapitału o zapłacone odsetki powinien skorygować swoje koszty podatkowe.
– Powinno to nastąpić w dacie bieżącej bez korygowania ubiegłych lat podatkowych – mówi Jacek Obidowski.
W razie skorzystania z darmowego kredytu, nie będzie można uzyskać również zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych.