W przyszłym tygodniu w Krakowie odbędzie się seminarium z udziałem szefów izb celnych krajów UE, poświęcone problematyce handlu między Unią a krajami Partnerstwa Wschodniego - zapowiedział we wtorek wiceminister finansów i szef Służby Celnej Jacek Kapica.

Jak powiedział podczas briefingu, "jesteśmy w przededniu seminarium wysokiego szczebla, w którym wezmą udział szefowie izb celnych krajów Unii Europejskiej". Dodał, że w rozmowach uczestniczyć będą też m.in. przedstawiciele światowej organizacji celnej oraz przedstawiciele sześciu krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy) oraz krajów kandydujących: Chorwacji, Macedonii i Turcji.

"Celem tego seminarium jest włączenie krajów Partnerstwa Wschodniego w unijne standardy działania, pracy. Wspomaganie ich rozwoju i zbliżenie procedur (celnych - PAP) dla ułatwiania obrotu towarowego między krajami UE a krajami Partnerstwa Wschodniego" - powiedział Kapica.

Konferencja, która ma odbyć się 19 października w Krakowie, ma być kontynuacją zaangażowania służb celnych UE w rozwój współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego. Tematem wiodącym spotkania będzie budowanie potencjału w zakresie ułatwień handlowych, wymiana poglądów i najlepszych praktyk w tym zakresie.

W ramach konferencji omówione zostaną m.in. strategie bilateralnej współpracy UE z krajami PW oraz - tam gdzie to będzie możliwe - konkretne projekty działań.

Podczas seminarium przedstawiciele stron mają wymienić się doświadczeniami poprzez prezentację dobrych praktyk, zarówno we współpracy regionalnej, jak i kontaktach dwustronnych. Polska Służba Celna zamierza m.in. przedstawić już realizowane i planowane możliwości pomocy technicznej i eksperckiej.