Podobny problem jak ten, rozpatrywany przez NSA, ma wielu podatników, którzy w ostatnich latach ponieśli stratę na udziałach w funduszach kapitałowych z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa. Chcieliby odliczyć ją od dochodów ze sprzedaży akcji i udziałów. Taki zamiar miał także A.K. Zapytał więc izbę skarbową, czy stratę z tytułu udziału w polskich funduszach kapitałowych może odjąć od dochodu ze sprzedaży akcji na rynku amerykańskim. Izba odpowiedziała, że nie. Podatnik złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i wygrał (wyrok z 14 grudnia 2009 r.).

Wyrok ten zaskarżył do Naczelnego Sądu Administracyjnego dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

NSA przyznał rację fiskusowi. W wyroku z 28 września 2011 r. stwierdził, że nie można odliczać straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, bo zabrania tego wprost art. 9 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wśród strat z kapitałów pieniężnych, które można odliczyć, nie wymienia on straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.

NSA zwrócił uwagę na wyjątkowy sposób opodatkowania dochodów z udziałów w funduszach kapitałowych. Podatek jest tu zryczałtowany (wynosi 19 proc.), pobiera go i wpłaca do urzędu skarbowego płatnik (fundusz). Podatnik nie rozlicza już tego dochodu w zeznaniu podatkowym. Co innego, gdy podatnik sprzedał akcje - wówczas dochód albo stratę z nich określa samodzielnie w zeznaniu PIT-38, a podatek płaci od różnicy pomiędzy sumą przychodów i kosztów ich uzyskania.