W ostatnich latach odnotowany został spadek z 4 proc. do 1 proc. ujawnionych nieprawidłowości w sprzedaży lub zużyciu oleju opałowego na cele inne niż opałowe, podało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 23519/11). Jak wskazał resort, jednym z elementów systemu kontroli obrotu olejami przeznaczonymi do celów opałowych jest instytucja oświadczeń o przeznaczeniu tych wyrobów na cele opałowe.

Utrzymujące się od lat preferencyjne opodatkowanie olejów przeznaczonych do celów opałowych w stosunku do paliw przeznaczonych do napędu sprzyja wykorzystywaniu niżej opodatkowanego, a zatem tańszego oleju opałowego do celów napędowych. Stawka akcyzy na olej napędowy wynosi 1048 zł/1000 litrów. Natomiast olej przeznaczony do celów opałowych o podobnych parametrach obłożony jest akcyzą w wysokości 232 zł/1000 litrów. Różnica to 816 zł/1000 litrów.

Odnosząc się do odmiennej praktyki organów podatkowych przy prowadzeniu postępowań weryfikujących oświadczenia, resort wyjaśnił, że sprawy dotyczące nieprawidłowości w nich zawartych mają różny charakter. Nie jest wykluczone, że podmioty, u których stwierdza się np. jedynie błędy pisarskie w oświadczeniach, nie ponoszą z tego tytułu negatywnych konsekwencji, inne zaś ponoszą z uwagi na to, że np. zostanie im udowodniona świadoma sprzedaż oleju opałowego do celów napędowych. Nad prawidłowością wydanych w postępowaniu podatkowym decyzji w przypadku ich zaskarżenia przez podatników czuwają sądy administracyjne.