Celnicy i inspektorzy kontroli skarbowej sprawdzają, czy kierowca nie jeździ na oleju przeznaczonym na cele opałowe lub do celów żeglugi. W tym celu po zatrzymaniu samochodu pobierają próbkę paliwa, by przeprowadzić próbę kwasową. Po kontroli właściciel samochodu powinien zadbać o to, by funkcjonariusz sporządził protokół.

Zatrzymanie auta

Samochody mogą być zatrzymane tylko przez umundurowanych celników znajdujących się w oznakowanym pojeździe służbowym albo w jego pobliżu.

– Po zatrzymaniu auta celnik skontroluje dokumenty samochodu oraz dane kierowcy i pasażerów. Sprawdzi przewożone towary oraz dokona kontroli rodzaju paliwa w baku pojazdu – wyjaśnia Magdalena Chmielewska-Cholewa, doradca podatkowy w Ernst & Young.

Nasza rozmówczyni dodaje, że rozporządzenie ministra finansów z 3 listopada 2009 r. (Dz.U. nr 191, poz. 1482) dotyczy tylko technicznego sposobu pobierania próbek. Celnicy nie mają szczegółowych wytycznych dotyczących samego sposobu zatrzymywania pojazdu.

Natomiast zgodnie z par. 8 rozporządzenia z 8 lipca 2011 r. (Dz.U. nr 152, poz. 899) inspektor kontroli skarbowej poda kierowcy sygnały tarczą do zatrzymywania lub ręką, a w warunkach niedostatecznej widoczności latarką ze światłem czerwonym.

Pobranie próbek

Ryszard Sowa, ekspert z kancelarii Olszewski, Tokarski i Wspólnicy, tłumaczy, że celnik lub inspektor w obecności kierowcy pobiorą ze zbiornika samochodu próbkę paliwa w niezbędnej ilości, jednak nie więcej niż 0,5 l paliwa. Pobrane paliwo zostanie przelane lub przetłoczone do naczynia, w którym poddane będzie próbie kwasowej, lub do pojemnika. Następnie zostanie przesłane do laboratorium.

– Próbka zostanie przesłana do laboratorium tylko wtedy, gdy kontrolujący będzie miał uzasadnione podejrzenie co do wiarygodności próby lub gdy zażąda tego kierowca – dodaje Ryszard Sowa.

Badanie w testerze

Po pobraniu kontrolujący doda paliwo do jednorazowego testera, w którym znajduje się 18-proc. wodny roztwór kwasu solnego.

– Jeżeli po 10 minutach w roztworze oddzieli się warstwa o zabarwieniu od różowego do czerwonego, będzie to oznaczać, że w płynie znajduje się znacznik przeznaczony do znakowania olejów opałowych lub napędowych przeznaczonych na cele opałowe. Natomiast jeżeli oddzieli się warstwa o zabarwieniu od niebieskiego do zielonego, będzie to oznaczać, że do paliwa dodano znacznik przeznaczony do znakowania olejów opałowych lub napędowych przeznaczonych do celów żeglugi – ostrzega Jan Czerwiński, starszy konsultant w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Eksperci zwracają uwagę, że przepisy dotyczące kontroli przeprowadzanej przez inspektorów i celników różnią się w kwestii protokołów. Celnik musi zawsze po kontroli paliwa sporządzić protokół w dwóch egzemplarzach. Natomiast jeżeli kontrola paliwa dokonywana przez inspektów kontroli skarbowej nie wykaże nieprawidłowości, protokół zostanie sporządzony tylko na żądanie kierowcy.

Ważne!

Olej opałowy używany do celów opałowych opodatkowany jest niższą stawką akcyzy niż olej przeznaczony do celów napędowych. Osoba, która zmienia przeznaczenie oleju opałowego, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych lub do 2 lat pozbawienia wolności. Gdy kierowca będzie miał w baku niewielkie ilości oleju, odpowie jak za wykroczenie skarbowe