• GRUPA GUMUŁKA-AUDYT AUTORYZOWANYM DORADCĄ. Grupa Gumułka - Audyt na podstawie uchwały nr 33/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z 16 stycznia 2008 r. została wpisana na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
  • NOWA SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO. Powstała nowa spółka doradztwa podatkowego Krzysztof Modzelewski i Wspólnicy. 23 stycznia została ona wpisana na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania czynności doradztwa podatkowego prowadzonego przez ministra finansów. Partnerami w spółce będą Krzysztof Modzelewski, Mateusz Kaczmarek oraz Renata Iwińska.
  • PKF CONSULT AUDYTOR DLA RYNKU IPO. W roku 2007 PKF Consult obsłużyła najwięcej debiutantów, badając sprawozdania finansowe dziewięciu spółek robiących IPO (Initial Public Offering - pierwsza oferta publiczna). Oprócz debiutów, które zostały sfinalizowane w 2007 roku, w minionym roku PKF Consult pracowała nad upublicznieniem akcji 12 spółek, których prospekty znajdują się obecnie w Komisji Nadzoru Finansowego.
  • WYNIKI AUXILIUM. Kancelaria Biegłych Rewidentów Auxilium podała wyniki za IV kwartały 2007 r. Wynik ze sprzedaży wyniósł ponad 550 tys. zł i okazał się wyższy o 18 proc. od prognozy podanej w prospekcie emisyjnym spółki. Przychody ze sprzedaży okazały się wyższe o 52 proc. od przychodów za rok 2006 i wyniosły ponad 2 mln 707 tys. zł, zaś zysk netto na koniec grudnia 2007 r. wyniósł ponad 495 tys. zł i był wyższy o 82,5 proc. od zysku netto za rok 2006.
  •  ZŁOTY LAUR DLA GRNB-PARTNER. Grażyna Nelip oraz Zbigniew Błaszczyk z zarządu spółki GRNB-Partner zostali wyróżnieni Złotymi Laurami Umiejętności i Kompetencji. Wcześniej, pod koniec 2007 r., Kapituła Laurów wyróżniła spółkę doradztwa podatkowego GRNB-Partner w kategorii polskie przedsiębiorstwo.
  • TAXAND CHALLENGE ROZSTRZYGNIĘTY. Pierwsza edycja konkursu Taxand Challenge została rozstrzygnięta. Pierwsze miejsce zajął Maciej Kacymirow, drugie Krzysztof Rembierz, a trzecie Michał Malczewski. Tytuł Retora za najlepszą mowę procesową otrzymał Michał Mąka. W konkursie mogli wystartować studenci z wszystkich polskich uczelni.
  • BLUE TAX SPÓŁKĄ AKCYJNĄ. Blue Tax Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zmieniła formę prawną, przekształcając się pod koniec zeszłego roku w Blue Tax Group spółka akcyjna. Jak informuje spółka, zmiana formy prawnej jest ściśle związana z jej planami giełdowymi i stanowi kolejny etap w drodze na nowy parkiet Giełdy Papierów Wartościowych NewConnect. Firma chciałaby zadebiutować na nim jeszcze w styczniu.