Rozliczenie podatku od sprzedaży złota zależy od tego, czy jest to jednorazowa, czy wielokrotna transakcja.
Osoby, które zakupiły złoto – sztabki, monety – i czekają na dalszy wzrost jego wartości, mogą nie rozliczać podatku. Sam wzrost wartości złota nie podlega opodatkowaniu. Obowiązek podatkowy może jednak pojawić się u osób, które zakupiły złoto i chcą w krótkim czasie realizować zyski. Ryzyko zapłaty podatku może powstać również w sytuacji, gdy podatnik często nabywa i sprzedaje kruszec.
Jak mówi Katarzyna Ryszard, doradca podatkowy, w sytuacji gdy osoba prywatna nabywa kruszec w celach zarobkowych z zamiarem sprzedaży z zyskiem i na dużą skalę, wówczas należy uznać, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą.