– Na początku roku kupiłem po 10 tys. franków i euro. Teraz planuję je sprzedać z zyskiem – chwali się „DGP” pan Marcin Gugała z Łodzi.

Nasz rozmówca rzeczywiście ma powody do zadowolenia. Zakładając, że kupił obie waluty 3 stycznia 2011 r., za franki (biorąc pod uwagę kurs średni NBP) zapłacił 31 790 zł (10 tys. x 3,1790 zł). Za euro dał 39 622 zł (10 tys. x 3,9622). Jeśli zdecydował się na sprzedaż 11 sierpnia, to na franku zarobił 7772 zł (kurs średni NBP 3,9562 zł), a na euro 1983 zł (kurs średni NBP 4,1605 zł). Całkowity zysk na tej operacji to: 9755 zł. W rzeczywistości, jeśli liczyć wszystko według kursów kantorowych, zysk może okazać się jeszcze wyższy. Radość z udanej inwestycji może jednak popsuć świadomość, że tym zyskiem trzeba będzie podzielić się z fiskusem. A o tym nie każdy wie albo nie każdy chce pamiętać.

Dochody ze sprzedaży walut nie są zwolnione z podatku dochodowego. Przychód uzyskany z tego tytułu przez osoby, które nie zajmują się handlem walutami w ramach działalności gospodarczej, zaliczany jest do przychodów z tzw. innych źródeł (w rozumieniu art. 20 ustawy o PIT, t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

– Uzyskany w roku podatkowym dochód (poniesioną stratę) podatnicy muszą zadeklarować w składanym zeznaniu rocznym. Dochód taki łączy się z dochodami z innych źródeł – wyjaśnia Wiesława Dróżdż z Ministerstwa Finansów.

Oznacza to, że zysk z kantorowych inwestycji (lub dokonywanych za pośrednictwem portali specjalizujących się w wymianie walut) zwiększa sumę dochodów z innych źródeł. To oznacza zazwyczaj konieczność dopłacenia podatku po zakończeniu roku. Podatek od inwestycji w waluty płaci się dopiero w ramach rocznego rozliczenia. Jest zatem na to czas do 30 kwietnia w roku następującym po roku, w którym miała miejsce rozliczana transakcja walutowa.

Klasyfikacja przychodów

Konsekwencje podatkowe sprzedaży walut nabytych przez osobę fizyczną w kantorze uzależnione są od tego, na jakich odbywają się warunkach. Zależnie od tego, czy czynności te będą miały charakter okazjonalny, czy też sposób ich wykonywania będzie wskazywał na prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów podatkowych, przychody z tego tytułu będą zakwalifikowane do tzw. przychodów z innych źródeł albo do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

– W razie zaliczenia ich do przychodów z innych źródeł dochody opodatkowane będą na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej (ze stawkami 18 i 32 proc.) – wyjaśnia Wiesław Łatała z Kancelarii Łatała i Wspólnicy.

Inaczej rzecz wygląda, gdy sprzedaż walut zostanie zakwalifikowana jako działalność gospodarcza.

– W takim przypadku dochód będzie opodatkowany na zasadach ogólnych albo liniowo według stawki 19-proc. – dodaje Wiesław Łatała.

Wszystko zależy od formy opodatkowania, jaką wybrał podatnikprzedsiębiorca.

Ekspert ostrzega też, że tego typu działalność może zostać uznana za regulowaną działalność kantorową.