Podatnik zamówił ubrania w internetowym sklepie. Ubrania zostały przysłane z Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przez pomyłkę kurier dostarczając paczkę nie zażądał od odbiorcy żadnych opłat. Po tygodniu firma kurierska zwróciła się do podatnika, by ten zapłacił cło i VAT za przesyłkę. To, kto ma uregulować dług celny, będzie zależeć od rodzaju pełnomocnictwa, które nadawca paczki udzielił firmie kurierskiej.

Każda przesyłka, która została wysłana przez nadawcę z kraju pozaunijnego do odbiorcy z Unii Europejskiej, musi przejść odprawę celną. Z formalnego punktu widzenia osobą odpowiedzialną za dokonanie wszelkich formalności celnych jest osoba, na rzecz której paczka została wysłana, czyli odbiorca w kraju UE. W praktyce jednak zgłoszenia celnego towarów oraz zapłaty cła i podatków związanych z importem dokonuje firma kurierska przewożąca paczkę, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

– W prawie celnych istnieją dwa rodzaje przedstawicielstwa: pośrednie i bezpośrednie – tłumaczy Marek Szymański, starszy menedżer w KPMG.

Przedstawicielstwo (pełnomocnictwo) pośrednie to takie, kiedy firma kurierska działa we własnym imieniu, lecz na rachunek podatnika załatwiając formalności celne związane z importem. Przedstawicielstwo bezpośrednie natomiast to takie, kiedy firma działa w imieniu i na rzecz podatnika.

Nasz rozmówca dodaje, że w przypadku, kiedy firma kurierska działa w oparciu o pełnomocnictwo bezpośrednie, podatnik będzie musiał zapłacić dług celny, nawet wtedy, gdy firma kurierska nie pobierze od niego tych opłat.

Jeżeli nie zapłaci należnego cła i podatków, zwrócą się do niego o to celnicy, którzy do zaległości doliczą zaległe odsetki.

Natomiast jeżeli firma reprezentuje podatnika w oparciu o pełnomocnictwo pośrednie, wówczas zarówna firma kurierska jak i podatnik są zobowiązani do zapłaty cła solidarnie. Oznacza to, że celnicy mogą zwrócić się z żądaniem zapłaty zarówno do odbiorcy paczki, jak i do firmy kurierskiej.

Przepisy celne nie definiują pojęcia solidarnej odpowiedzialności. Przysparza to wielu problemów, ponieważ w każdym kraju Unii Europejskiej, gdzie może odbyć się odprawa celna, to pojęcie jest rozumiane inaczej. Jednak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podkreśla, że wprowadzenie instytucji solidarnej odpowiedzialności za dług celny ma na celu zapewnienie tego, że dochody z cła i należnych podatków zawsze wpłyną do budżetu.

W praktyce, w takich sytuacjach kurierzy dochodzą do porozumienia z klientami i płacą dług celny po połowie. Jeżeli celnicy zwrócą się o zapłatę długu celnego tylko do odbiorcy paczki, a firma kurierska pozostanie bierna, podatnik może dochodzić swoich roszczeń od firmy kurierskiej na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

Ważne!

Paczki, których wartość nie przekracza 45 euro w przypadku prezentów i 150 euro w przypadku pozostałych, nie muszą przechodzić odprawy celnej