Osoby, które złożą wniosek w ostatnim kwartale tego roku, otrzymają wyższy zwrot VAT na materiały budowlane.
Po dwóch kwartałach spadków limity zwrotu VAT na materiały budowlane nieznacznie wzrosną. Cena 1 mkw. mieszkań ogłoszona przez prezesa GUS za II kwartał 2011 r. wyniosła 3819 zł, a zatem była wyższa w stosunku do poprzedniego kwartału (3797 zł). Przełoży się to na wyższe maksymalne zwroty części VAT zawartego w cenie towarów zakupionych w związku z remontem lub bodową domu.
W przypadku inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę nowy limit zwrotu wyniesie 32 601 zł. W przypadku wniosków składanych w związku z remontem będzie można odzyskać do 13 972 zł. Nowe limity uwzględnia się dopiero we wnioskach składanych w ostatnim kwartale tego roku, tj. od 1 października do 31 grudnia. Dla porównania stosowane do końca września limity wynoszą odpowiednio: 32 413 zł i 13 891 zł.
– Choć wzrost nie jest znaczący, to informacja GUS jest optymistyczna, gdyż w dwóch poprzednich ogłoszeniach był spadek cen 1 mkw. powierzchni budynku, co wiązało się ze zmniejszeniem limitów zwrotu – mówi Karolina Gierszewska, doradca podatkowy w ECDDP.
Nasza rozmówczyni radzi osobom, które chcą uzyskać wyższą rekompensatę w związku z nabyciem materiałów do budowy lub remontu domu, aby wstrzymały się ze złożeniem wniosku do 1 października 2011 r.
Limity kwotowe zwrotu zależą od kilku czynników. Przede wszystkim od rodzaju inwestycji, tego, czy podatnik korzystał z ulgi mieszkaniowej w PIT na zakup tych samych materiałów budowlanych w latach 2004 – 2005 i, co najbardziej istotne, od ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonej przez prezesa GUS.