Ciągnik nie jest pojazdem samochodowym, do którego stosuje się ograniczenia w odliczeniu VAT.

Ciągnik rolniczy może być używany przez przedsiębiorców prowadzących nie tylko działalność hodowlaną czy sadowniczą, ale również np. usługi składowania i utylizacji śmieci, spedycji drewna, architektury krajobrazu. Czy kupując paliwo do ciągników, można w pełni odliczyć VAT, który zawarty jest w jego cenie? Ogólna zasadą, która wynika z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz.1054) stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jednocześnie przepisy ustawy o VAT przewidują liczne wyłączenia, ograniczając odliczenie.

Obecnie ograniczenia w odliczeniu VAT od nabycia paliw określają przepisy ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. nr 247, poz. 1652 z późn. zm.).

Jak wskazuje Piotr Pacewicz, doradca podatkowy w KPMG, nie podlega odliczeniu podatek od nabywanych paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o masie całkowitej do 3,5 tony (np. samochodów z kratką). Tak będzie przynajmniej do końca 2012 roku.

Jednak określenie, czy ciągnik rolniczy mieści się w jednej z powyższych kategorii, wymaga odwołania się do przepisów innych niż podatkowe.

Zgodnie z ustawą z 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r., nr 108, poz. 908 z późn. zm.) pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, który konstrukcyjnie przystosowany jest do jazdy z prędkością powyżej 25 km/h. Ta definicja nie obejmuje ciągnika rolniczego. Natomiast ciągnikiem rolniczym jest pojazd silnikowy używany łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych.

Piotr Pacewicz podkreśla również, że ciągniki rolnicze są ujęte w innym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (grupowanie 28.3) niż pojazdy samochodowe (dział 29). Oznacza to, że do paliwa nabywanego do ciągników rolniczych nie stosuje się ograniczeń w odliczaniu VAT. Oczywiście spełnione muszą być również podstawowe warunki do dokonywania odliczenia podatku. W szczególności ciągnik i paliwo do niego powinny być wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT.