Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 23465/11) wypowiedziało się w sprawie opodatkowania akcyzą alkoholu etylowego w spryskiwaczach samochodowych. Jak wynika z interpelacji, resort zdając sobie sprawę, że importowane spryskiwacze są w kraju przerabiane na alkohol, który potem trafia do sprzedaży, niesłusznie zastosował w tym przypadku zerową stawkę akcyzy. Natomiast w analogicznej sytuacji w kwestii olejów smarowych nie odszedł od ich opodatkowania akcyzą, mimo że miał taką możliwość.

Ministerstwo podkreśliło, że zerowa stawka akcyzy dla płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych i płynów przeciwoblodzeniowych wynikała z konieczności dostosowania przepisów do art. 27 Dyrektywy Rady 92/83/EWG, 93/83/EWG w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych. Celem tej dyrektywy jest m.in. nieobjęcie akcyzą alkoholu etylowego zawartego w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Potwierdziła to Komisja Europejska w opinii TAXUD/C2/SK/cvh D(2010) 751434.

Obligatoryjny obowiązek nieobjęcia akcyzą alkoholu etylowego zawartego w płynach do spryskiwaczy szyb samochodowych i płynach przeciwoblodzeniowych nie pozwalał na określenie dla tych wyrobów stawki na innym poziomie niż zero. Natomiast pozytywna stawka akcyzy dla olejów smarowych stanowi konsekwencję wprowadzenia do krajowego porządku prawnego art. 1 ust. 3 dyrektywy.