Jego wysokość uzależniona jest od standardu miejsca, w którym zatrzyma się podróżny. Gość pięciogwiazdkowego hotelu za noc zapłaci 5 euro, a pensjonatu 2 euro. Za pobór opłaty odpowiedzialni będą właściciele hoteli.

Władze miasta mają zamiar przeznaczyć dochód z podatku (prognozowany zysk w tym roku ma wynieść 8 mln euro) na rozwój turystyki i prace konserwatorskie. Pomimo iż opłatę uiszcza się tylko za pierwsze pięć dni pobytu, to i tak zwiększy ona koszty wizyty w mieście św. Marka. Dlatego też z nowymi przepisami nie godzą się weneccy hotelarze, którzy wnieśli na nie skargę do sądu administracyjnego.