Przedsiębiorcy, otwierający np. mały warsztat, punkt serwisowy czy naprawczy, mogą prowadzić działalność we własnym lokalu. Często jednak przed uruchomieniem takiej firmy ponoszą wydatki na budowę lub wyposażenie lokalu.

Artur Oleś, doradca podatkowy w TaxLeader Szymik, zwraca uwagę, że jeśli podatnik ma własną działkę i zamierza na niej wybudować warsztat i prowadzić w nim działalność gospodarczą, to dojdzie do wytworzenia środka trwałego. W takim przypadku kosztami uzyskania przychodów będą odpisy amortyzacyjne, których wysokość zależy m.in. od wartości początkowej wytworzonego środka trwałego.

Zgodnie z ustawą z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) wartością początkową środka trwałego jest koszt wytworzenia, m.in. wartość nabytych towarów i usług, prowizje od kredytu zaciągniętego na budowę.

– Kosztu wytworzenia nie stanowi jednak wartość własnej pracy podatnika oraz małżonka i małoletnich dzieci – dodaje Artur Oleś.

Do dnia wprowadzenia lokalu, np. warsztatu, do ewidencji środków trwałych wydatki na jego budowę będą powiększały wartość początkową środka trwałego.