Zasady wydawania pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz kwalifikacje wymagane do ich prowadzenia od dziś określa nowe rozporządzenie ministra kultury z 27 lipca 2011 r. Regulowane w nim zagadnienia mają istotne znaczenie przy stosowaniu zwolnienia z VAT dla takich usług.

Jak tłumaczy dr Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy, obecne przepisy rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT (Dz.U. z 2011 r. nr 73, poz. 392 z późn. zm.) zwalniają z tego podatku prace konserwatorskie i restauratorskie, jeżeli są wykonywane przez osoby mające kwalifikacje dające uprawnienia do ich wykonywania. Dodatkowo na wykonywanie tych prac musi być wydane pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

– Oznacza to, że wchodzące dziś w życie rozporządzenie regulujące te kwestie w sposób zasadniczy wpływa na zakres podmiotowy osób, które ze zwolnienia z VAT mogą skorzystać – mówi Krzysztof Biernacki.

Zwolnienie z VAT dotyczy również przedsiębiorców, którzy przy wykonywaniu prac konserwatorskich i restauratorskich zatrudniają osoby mające odpowiednie uprawnienia lub osoby takie są wspólnikami w przedsiębiorstwie.

Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. z 2011 r. nr 165, poz. 987) zastąpiło przepisy z 9 czerwca 2004 r.