Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 22539/11) dotyczącą wprowadzenia obowiązku przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zdaniem resortu pomysł ten nie znajduje uzasadnienia. Czym innym jest bowiem konstytucyjny obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, a czym innym zmuszanie obywateli do decydowania o sposobie wydatkowania pieniędzy publicznych, tj. podatku należnego państwu od dochodów jego obywateli. Stałoby to także w sprzeczności z ideą 1 proc. ukierunkowaną na wzrost aktywności obywatelskiej o charakterze dobrowolnym.

Nałożenie na podatników kolejnego obowiązku – chociażby w słusznej sprawie – może być odebrane nieprzychylnie. MF podkreśliło, że podatnik nie tylko sam decyduje o wyborze organizacji pożytku publicznego, ale również określa wysokość kwoty (nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego). Obowiązkowy 1 proc. mógłby spowodować, że podatnicy deklarowaliby kwoty minimalne, a nie maksymalne, tj. stanowiące równowartość 1 proc. podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Ponadto trudno byłoby znaleźć uzasadnienie dla przypadków, w których podatnik nie wskazał organizacji pożytku publicznego i z tego powodu organ podatkowy kwestionowałby poprawność złożonego zeznania PIT.

Z tych względów resort finansów nie przewiduje zmian w zakresie finansowego wsparcia organizacji pożytku publicznego środkami pochodzącymi z 1 proc. podatku należnego.