Autorzy projektu nowelizacji ustawy o dochodach samorządu terytorialnego nie chcą likwidować janosikowego, lecz zmiany sposobu jego naliczania i przyznawania. Proponują, aby tak jak w Unii Europejskiej było ono rozdzielane w konkursach na konkretne projekty. Chcą też, aby zostało obniżone o 20 proc. Twierdzą, że gdyby podatek zmalał, to Warszawa i inne miasta mogłyby uzyskać pieniądze np. na budowę dróg, przedszkoli czy inne ważne cele społeczne.

Komitet wyliczył, że w ciągu ośmiu lat Warszawa oddała innym miastom 8 mld zł, a przez ostatnie trzy lata – 4 mld zł. Za te pieniądze można by co roku zbudować np. most Północny czy dwa odcinki metra.

Kolejnym rozwiązaniem proponowanym przez organizację jest zmiana sposobu naliczania opłaty dla miast na prawach powiatu – ma ona być naliczana na podstawie realnej liczby mieszkańców, a nie tylko zameldowanych. Gdyby projekt nowelizacji wszedł w życie, Warszawa zyskałaby ok. 200 mln zł rocznie.

ew, pap