Najlepszym dowodem na udowodnienie, że znajomość języka obcego jest niezbędna w prowadzonej firmie jest utrzymywanie stosunków handlowych z klientami, którzy posługują się danym językiem. Warunkiem uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu jest jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wojciech Krok, doradca podatkowy w Parulski & Wspólnicy Doradcy Podatkowi, wyjaśnia, że kluczową sprawą będzie to, czy koszt został poniesiony w celu uzyskania przychodu albo zachowania, czy też zabezpieczenia źródła przychodu. To samo dotyczy wydatków poniesionych na kurs języka obcego.

– Nie jest jednak wykluczone, że organy podatkowe będą próbowały kwestionować zaliczenie takiego wydatku do kosztów. W praktyce bardzo trudno rozgraniczyć, czy pewne wydatki służą działalności podatnika, czy jego potrzebom osobistym – ostrzega Wojciech Krok.

Dlatego też bardzo ważne jest prawidłowe udokumentowanie związku danego wydatku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez przedsiębiorcę.