Pracownicy socjalni, którzy otrzymują zwrot kosztów za używanie własnych aut w celach służbowych, nie będą musieli tych kwot wykazywać przed fiskusem.

W sprawie, którą zajmowała się Izba Skarbowa w Łodzi, pracownicy socjalni mają zawarte umowy na korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych w zakresie jazd lokalnych (przeprowadzania wywiadów środowiskowych i prowadzenie pracy socjalnej). Mają określony miesięczny limit kilometrów. Zwrot kosztów używania pojazdów do celów służbowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu liczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne.

Według łódzkiej izby opisany zwrot kosztów w formie ryczałtu – do wysokości miesięcznego limitu określonego w rozporządzeniu ministra infrastruktury (Dz.U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 z późn. zm.) – jest zwolniony z podatku dochodowego. W związku z tym na płatniku nie ciąży obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych zwrotów.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 lipca 2011 r. (nr IPTPB2/415-213/11-4/KR).