Naczelnik urzędu celnego podważył prawidłowość danych w deklaracji akcyzowej złożonej przez podatnika od importowanego auta marki Mercedes-Benz. Wezwał podatnika do podania przyczyn uzasadniających określenie wartości auta w kwocie znacznie odbiegającej od średniej ceny rynkowej podobnego samochodu. Podatnik wskazał, że auto było pozbawione wielu części. Dodał również, że wartość z deklaracji jest rzeczywista i zaakceptowana przez urząd celny, w którym dokonano odprawy importowej.

Organ celny powołał biegłego z zakresu techniki samochodowej w celu ustalenia wartości rynkowej nabytego auta. Podatnik zarzucił urzędowi, że powołany biegły nie jest osobą znajdującą się na liście biegłych sądowych i odmówił udostępnienia pojazdu. Urząd celny określił więc wartość samochodu na podstawie posiadanych informacji i danych rynkowych i nakazał podatnikowi zapłatę akcyzy w wyższej kwocie.

Sprawa trafiła do NSA, który przyznał rację organom podatkowym. Sąd podkreślił, że biegły powołany przez organy podatkowe nie musi znajdować się na liście biegłych sądowych, ponieważ zasada ta dotyczy postępowań karnych. W postępowaniu podatkowym biegłym może być każda osoba, która ma specjalistyczne wiadomości w danej dziedzinie. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I GSK 490/10