Przepisy podatkowe nie ograniczają możliwości odliczenia straty podatnikom, którzy zawiesili działalność, a następnie ją wznowią. Jednak – jak podkreśla Kamila Nebus, ekspert w Dorfin Ireneusz Kacprzak – dochód, od którego zostanie odliczona strata, musi być uzyskany w ciągu pięciu lat podatkowych następujących po roku, w którym strata wystąpiła.

Organy podatkowe podkreślają, że zawieszenie działalności nie powoduje zawieszenia biegu terminu przewidzianego do rozliczenia straty.

– Termin pięciu lat biegnie niezależnie od terminu zawieszenia firmy, a samo zawieszenie nie powoduje wydłużenia tego okres – tłumaczy Kamila Nebus.

Przykładem takiego stanowiska może być interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 28 lutego 2011 r. (nr ILPB1/415-1375/10-2/AMN). W związku z tym podatnik nie będzie miał możliwości odliczenia straty, jeżeli wznowienie działalności nastąpi po pięciu latach od roku, w którym strata została poniesiona.

Nasza rozmówczyni przypomina także, że przepisy ustawy o PIT oraz ustawy o CIT jasno określają sposób rozliczenia straty podatkowej z lat ubiegłych. W myśl przepisów o podatku dochodowym stratę z działalności gospodarczej można odliczyć od dochodu, a w niektórych sytuacjach od przychodu, jeżeli wystąpi on w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych.

Odliczenie w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty, dlatego też najkrótszy okres na odliczenie straty wynosi dwa lata.