■  Szkolenie podatkowe. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście zaprasza dzisiaj podatników na bezpłatne szkolenia, o godz. 10.00. Ich tematem będą m.in. nowe formularze podatkowe wystawiane przez płatnika, ulgi w podatku od spadków i darowizn oraz wybrane ulgi dotyczące rozliczenia PIT za 2007 rok.

Więcej www.ussrodmiescie.lodz.pl

■  Szkolenie podatkowe. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach zaprasza podatników, przyszłych przedsiębiorców, na cykl szkoleń przybliżających wiedzę o podatkach, ulgach podatkowych, w tym ulgach rehabilitacyjnych oraz formach opodatkowania. Szkolenia odbędą się w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, 22 stycznia w godz. 15.00-18.00. Poświęcone będą m.in. zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt i karta); sporządzaniu PIT-4R, PIT- -8AR, PIT-40, PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-8S.

Więcej www.izba-skarbowa.kielce.pl

■  ProtokóŁ do duńsko-amerykańskiej umowy. W styczniu wszedł w życie protokół modyfikujący postanowienia umowy podatkowej podpisanej między Danią a USA. Przewiduje on m.in. eliminację opodatkowania podatkiem u źródła niektórych rodzajów dywidend oraz modyfikację klauzuli ograniczania korzyści (LOB).

Więcej www.taxnews.pl

■  Komisja Europejska przeciwko Irlandii. Komisja Europejska otworzyła postępowanie w sprawie systemu podatku tonażowego, który obowiązuje w Irlandii. Planowane przez rząd irlandzki zmiany tego systemu mogą stanowić niedozwoloną pomoc publiczną.

Więcej www.taxnews.pl

■  Konsultacje w sprawie VAT. W styczniu OECD rozpoczęła konsultacje w sprawie VAT/GST. Dotyczą one określenia miejsca konsumpcji przy transakcjach transgranicznych w zakresie świadczenia usług i dostawy dóbr niematerialnych. Zdaniem organizacji brak międzynarodowych regulacji rodzi niepewność co do skutków prawno-podatkowych, niezamierzonego podwójnego opodatkowania lub nieopodatkowania, które może szkodzić rozwojowi handlu.

Więcej www.taxnews.p