Miało być łatwiej, a jest konsternacja. Od 1 lipca 2011 r. zniknął NIP dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz tych, które nie są podatnikami VAT. Jednak z naszej sondy wynika, że tam, gdzie miały pojawić się ułatwienia – np. przy załatwianiu wielu spraw w urzędach, bankach czy przy zapisie dziecka do przedszkola – sprawa wygląda bardzo różnie.

Urzędnicy niepewni

Zadzwoniliśmy do kilkunastu urzędów gmin, pytając o formalności dotyczące załatwienia typowych spraw urzędowych, np. związanych z podatkami gminnymi. W rozmowie zawsze pojawiało się pytanie, czy potrzebny jest NIP.