Rozwiązanie to zawiera rządowy projekt ustawy o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców (tzw. druga ustawa deregulacyjna), nad którym zaczęły się prace w Sejmie.

Zmiana będzie oznaczać, że gdy w obrocie pojawią się np. dwie sprzeczne ze sobą interpretacje indywidualne, minister finansów na żądanie organizacji wyjaśni rozbieżności w interpretacji ogólnej.

– Konsekwencją zmiany powinno być wyeliminowanie odmiennych interpretacji podatkowych, co pozytywnie wpłynie na prowadzenie firm – komentuje Karolina Brzozowska, ekspert w ECDDP.

Projekt zawiera też propozycje przesunięcia terminu składania deklaracji na podatek od nieruchomości z 15 na 31 stycznia.

– Na zmianach zyskają składający deklaracje przedsiębiorcy, w szczególności mający wiele nieruchomości, które często znajdują się na obszarze różnych gmin – mówi Karolina Brzozowska.

Na koniec stycznia zostanie też przesunięty termin zapłaty w tym miesiącu podatku od nieruchomości. Kolejne płatności pozostaną bez zmian, tzn. obliczony w deklaracji podatek będzie się wpłacać na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych w terminie do 15. dnia każdego kolejnego miesiąca.

Projekt został skierowany do komisji Przyjazne Państwo.