Elektroniczny system poboru opłat tzw. viaTOLL działa od lipca 2011 r. na wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych w Polsce. Zastąpił on dotychczasowe winiety. System jest obowiązkowy m.in. dla pojazdów o masie całkowitej większej niż 3,5 tony. Aby z niego korzystać, należy wyposażyć pojazd w urządzenie viaBOX. Podatnik je otrzyma po wniesieniu kaucji w wysokości 120 zł.

Zdaniem Elżbiety Staszkiewicz, eksperta w firmie doradczej KPMG, kaucja nie jest kosztem uzyskania przychodów.

– Kaucja jest sumą pieniężną złożoną jako gwarancja dotrzymania zobowiązania i stanowi odszkodowanie w razie niedopełnienia tego zobowiązania – mówi nasza rozmówczyni.

Kaucja jest zatem opłatą, która podlega zwrotowi i nie jest świadczeniem definitywnym. Jedynie gdy podmiot, który wpłacił kaucję, nie wywiąże się z ciążących na nim zobowiązań, druga strona ma prawo do zatrzymania wpłaconej kwoty.

Tak jest w przypadku viaBOX. Wpłacona kaucja jest zwracana m.in. po zdaniu sprawnego urządzenia.

– W związku z tym jest to świadczenie o charakterze zwrotnym. Nie może więc stanowić kosztu podatkowego w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) – podsumowuje Elżbieta Staszkiewicz.

Przypomnijmy, że kosztami mogą być tylko takie wydatki, które mają charakter definitywny. Nie jest nim wydatek, który został podatnikowi zwrócony w jakikolwiek sposób.