Przychody ze sprzedaży samochodów należy zakwalifikować do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza, i opodatkować według skali podatkowej.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł, że częste nabywanie i sprzedaż samochodów osobowych oznacza prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu używanymi autami. Zdaniem sądu o takiej kwalifikacji zdecydowała aktywność gospodarcza skarżącego. W latach 2005 – 2008 kupił on 9 samochodów osobowych i w czasie nieprzekraczającym 12 miesięcy od nabycia je sprzedawał. Sąd wskazał, że działalność ta miała charakter powtarzalny, ciągły i zorganizowany.
Skarżący sprowadzał auta z zagranicy, naprawiał je, zamieszczał ogłoszenia dotyczące sprzedaży lub wstawiał do komisu. Zdaniem WSA dochody z takiej działalności należy opodatkować na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), a więc według skali podatkowej (stawki 18 lub 32 proc.). WSA nie zgodził się z podatnikiem, który twierdził, że osiągał dochody z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych.
Sąd zwrócił uwagę, że podatnik prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek prowadzenia ewidencji. Może nią być podatkowa księga przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe lub inne ewidencje, które musi prowadzić podatnik na podstawie odrębnych przepisów. Wyrok jest nieprawomocny.
Sygn. akt I SA/Lu 79/11