W analizowanej przez łódzką izbę sprawie firma przekazywała pracownikom świadczenia w postaci paczek mikołajkowych, imprez integracyjnych (ogniska, zabawy, kuligi), wycieczek sportowo-krajoznawczych z noclegiem, biletów wstępu na imprezy kulturalno-rozrywkowe, zapomóg z tytułu trudnej sytuacji życiowej.

Według dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi tego typu prezenty przekazane pracownikom będą ich przychodem ze stosunku pracy. Przy czym przychód ten będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) do 380 zł. Kwota ta obejmuje wartość rzeczowych i pieniężnych świadczeń otrzymanych w skali całego roku podatkowego. Od nadwyżki ponad 380 zł trzeba naliczyć i zapłacić podatek.

Przy interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dyrektor izby zastrzegł, że zwolnienie nie obejmuje bonów towarowych dla pracowników.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 6 lipca 2011 r. (nr IPTPB2/415-90/11-5/KSU).