Od 1 stycznia 2012 r. węgiel i koks zostaną objęte akcyzą. Nie są jednak znane zasady poboru podatku. Branża węglowa oczekuje szybkiego określenia tych reguł, gdyż potrzebuje czasu na dostosowanie się do nowych warunków. Taki wniosek płynie z interpelacji poselskiej (nr 22149/11). Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na nią poinformowało, że termin rozpatrzenia przez rząd projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym regulującej kwestie systemowe opodatkowania wyrobów węglowych oraz zwolnień z akcyzy w tym zakresie jest przesunięty na wrzesień – październik 2011 r. Wynika to z konieczności prowadzenia dalszych czynności analitycznych i konsultacyjnych z branżą i Ministerstwem Gospodarki.

Resort wskazał, że w kwestii opodatkowania węgla i koksu można obecnie wskazać jedynie ogólną zasadę polegającą na opodatkowaniu tych wyrobów na ostatnim etapie obrotu. Przewiduje się jednak, że węgiel i koks zużywane przez gospodarstwa domowe będą zwolnione z akcyzy, a kopalnie nie będą zobowiązane do prowadzenia składów podatkowych z tytułu wydobycia węgla.

Zdaniem MF, szacując skutki, jakie może przynieść dla gospodarki wygaśnięcie od 1 stycznia 2012 r. zwolnienia z akcyzy dla węgla i koksu, należy uwzględnić fakt, że będą one zależeć w dużej mierze od zakresu ulg podatkowych wprowadzonych po tym terminie. Z tego względu resort będzie dążyć do ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wygaśnięcia zwolnienia dla podmiotów zużywających węgiel i koks do celów opałowych. Jednak decyzje co do zakresu tych zwolnień nie zostały jeszcze podjęte, gdyż nadal trwają prace zmierzające do oceny finansowych i ekonomicznych efektów ich wprowadzenia.

Ważne!

Stawka akcyzy na węgiel i koks wyniesie 1,28 zł/1 GJ, z tym że wyroby objęte CN 2701, 2702, oraz 2704 00, przeznaczone do celów opałowych, są z akcyzy zwolnione