Samorządy chcą, aby do przedszkola były przyjmowane w pierwszej kolejności dzieci, których rodzice udowodnią, że płacą PIT w danej gminie.

Każda gmina ma udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) stanowiącym dochody budżetu państwa. Osoby, które osiedlają się w dużych miastach, bardzo często rozliczają swój PIT w miejscu, z którego pochodzą. Coraz częściej gminy wychodzą z propozycjami dla takich osób, np. stanowią że dziecko będzie przyjęte do przedszkola tylko tam, gdzie podatki płacą jego rodzice.

W Warszawie zapisuje się dzieci do przedszkola poprzez elektroniczną rejestrację. W tym systemie dzieci otrzymują punkty za kryteria opracowane przez Ministerstwo Edukacji. Dodatkowo są jeszcze kryteria lokalne.